OBAVIJESTI ZA VJERONAUK

Sa početkom školske godine započinje i vjeronaučna priprava. Budući da je vrijeme sa pandemijom turbolentno ne može se napraviti detaljni plan za pola godine, kako je do sada bilo, nego će na početnoj stranici zajedno sa rasporedom Misa i drugih aktivnosti stajati i kada će biti i vjeronaučni susreti. Pratite raspored na internet stranici .

UGLAVNOM: UKOLIKO JE DIJETE ZA PRVU PRIČEST ILI KRIZMU ONDA SE MORA ZA TO PRIJAVITI I DOBIJE TERMINE VJERONAUKA. A UKOLIKO SE DIJETE NALAZI U NEKOM MEĐU GODIŠTU ONDA  ZA SADA UVIJEK NA PRVU SUBOTU U MJESECU JE VJERONAUK ZA TU SKUPINU, KAO I ZA ONE KOJI SU U PRVOM ILI DRUGOM RAZREDU. VJERONAUK ZA TI GRUPU JE OBIČNO NA PRVU SUBOTU U MJESECU U 10 SATI.

–   TO JE GENERALNO PRAVILO ZA KASSEL.

 

 

U BAD HERSFELDU JE VJERONAUK PREMA UNAPRIJED DANOM RASPOREDU, KOJI JE UVIJEK I U TABLICI RASPOREDA NA INTERNET STRANICI.

ZA SVE OSTALE UPITE KONTAKTIRAJTE MISIJU.

 

Neke kateheze su na linku.

Kateheze od 1.-4.razreda

Kateheze od 5.-8.razreda

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.