Humanitarni rad

MOJA SJEĆANJA NA HUMANITARNI RAD U MISIJI

Tijekom rata i agresije na Republiku Hrvatsku Caritas HKM Kassel organizirala je više puta prikupljanje i slanje pomoći za domovinu.

I ja sam se odazvao i pomagao. Pošto sam po profesiji vozač teretnih kamiona, stavio sam na raspolaganje sebe i kamion, sa velikom željom da pomognem napaćenom narodu. Ta pomoć me ispunjavala, mada je prijetila opasnost na putu. Na punktovimasu bile postavljene barikade. Određeni djelovi su bili kontrolirani od raznih zaraćenih i mirovnih strana, ovisno od mjesta do mjesta. Pomoć se sastojala u pripremanju i prijevozu paketa: u hrani, odjeći, obući i drugim potrepštinama. I sam sam vozio u tim konvojima i pojedinačno više puta. Htio sam pomoći narodu kojem pripadam i ponosam sam na to.

Mirko Skočibušić-Braco

 

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.