1. kateheza – BIBLIJA

Za djecu od 1. do 4. razreda

 

UPUTE: Kateheza se radi u tri dana po 15-20 minuta svaki dan. Svaki dan se započne molitvom. Izmoli se Oče naš … rade se zadaci … onda se svojim riječima kaže hvala Bogu.

  1. DAN:  Roditelji neka najprije pokažu djeci Bibliju, koju imaju kod kuće. Na internetu ili negdje drugdje neka pročitaju o Bibliji i ispričaju djeci. (Vrijeme pričanja o temi je 15-20 minuta). Što je važno napomenuti: Biblija je skup od 73 knjige, pisana je od puno ljudi više od 100 godina. Čitamo je u crkvi. U Bibliji su priče koje imaju poruku za svakoga od nas.  Ovisno o dobi dijeteta tema se proširuje.
  2. DAN:  Pripremi se nekoliko priča iz Biblije. Npr. jedno Isusovo čudo, Priča o Noi i potopu, Priča o Adamu i Evi itd … Dovoljno je dvije tri priče. Ukoliko je dijete veće onda ono već i samo zna Biblijsku priču. Tada roditelj/ili dijete ukoliko već poznaje ispriča Biblijsku priču. (Vrijeme rada s djecom je 15-20 minuta). Nakon toga može se nacrtati ili napisati dio iz odabrane Biblijske priče.
  3. DAN:  Radni  LISTIC – BIBLIJA – 1-4. razred Riješavanje radnog listića.

Kad kateheza bude gotova materijali koji su se dobili spreme se u mapu.

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.