Ženidba

5Za vjenčanje je potrebno:

  • Prijaviti vjenčanje barem tri mjeseca prije
  • prema dogovoru sa župnikom doći na susret

Kumovi na vjenčanju su samo svjedoci, pa po sebi i ne moraju biti kršćani, iako se preporuča.

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.