Ženidba

5Za vjenčanje je potrebno:

  • Prijaviti vjenčanje barem  šest mjeseci prije
  • sudjelovati na teöaju za brak, koji se redovito u misiji odvija u veljači
  • prema dogovoru sa župnikom doći na susret

Kumovi na vjenčanju su samo svjedoci, pa po sebi i ne moraju biti kršćani, iako se preporuča.

 

Onaj koji se želi katolički vjenčati – treba sudjelovati na tečaju za brak, koji se u misiji odvija redovito u veljači. Naknadno nije moguće, u misiji organizirati tečaj i na taj način se pripravljati za brak.

Vrijeme tečaja biti će naknadno objavljeno.

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.