Misijsko vijeće

Župno pastoralno vijeće (ili misijsko vijeće) je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika-laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi. Njegova je zadaća pružanje pomoći župniku u promicanju i ostvarivanju pastoralnog djelovanja. Članovi Župnog pastoralnog vijeća su  osobe zadužene pastoralom u župi (katehisti) i predstavnici vjernika-laika. Članovi Vijeća, kao župnikovi savjetnici i aktivni suradnici, mogu biti samo praktični vjernici. Njihov broj ovisi o veličini i karakteru župe. Sve izabrane i imenovane kandidate župnik predlaže Ordinariju na odobrenje. Vijeće se konstituira odobrenjem Ordinarija. Mandat traje 4 godina. Predsjednik Vijeća je župnik koji saziva sjednice Vijeća, određuje dnevni red i predsjeda im.

Župno pastoralno vijeće razmatra sva pitanja koja su povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem župe, pripravlja djelatne prijedloge i zaključke te se brine za njihovo provođenje. Zadaće Župnog pastoralnog vijeća su one koje se odnose na život župnog zajedništva, te poslanje u naviještanju, bogoslužju i služenju. Vijeće ima savjetodavnu funkciju. Glavne zadaće vijeće su:

 • proučavanje stvarnih prilika u župi te prilagođavanje biskupskih pastoralnih planova svojim prilikama
 • planiranje, pripremanje i provjeravanje pastoralnog djelovanja u župi i u međužupskom pastoralu
 • težnja zajedničkom pastoralu po planu naše Biskupije
 • poticanje, u duhu jedinstva i zajedništva, različitosti karizmi i službi

Članovi misijskog vijeća:

   • Mladen Bralo, Vellmar
   • Ivica Glavočević, Kassel
   • Antonio Josipović, Kassel
   • Gordan Mijatović, Kassel
   • Martin Miloloža, Bad Herskeld
   • Anđelka Puđa, Kassel
   • Danijel Sirotković, Bad Hersfeld
   • Štef Strelec, Kassel
   • Danijel Vučić, Vellmar

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.