Ministrantska zajednica

 

 

Ministrant je pozvan da u župnoj zajednici služi s određenom zadaćom, kako i sam naziv službe govori. Latinska riječ “ministrare” znači služiti. Kao što ministri u državi služe na dobro svih građana, tako je i ministrant službenik oltara. On je sudionik bogoslužja.

Bogoslužje je posebno slavlje u čast samom Bogu. Biti u posebnoj blizini Božjoj nije samo posebna čast nego je to i odgovornost. Svi veliki ljudi u povijesti spasenja, kao što su proroci i sveci, svoju su službu shvaćali kao veliko zauzimanje za Božju stvar. Sveta misa je najuzvišenija molitva koju vjernici mogu prinijeti Bogu. Stoga se od poslužitelja oltara očekuje posebna pozornost i sabranost.

Kakav ministrant?

Dobrog ministranta moraju resiti i ove osobine:

  1. Revnost za slavu Božju. Tko hoće biti ministrant ne smije ga voditi želja za isticanjem nego iskrena nakana da doprinese uzvišenosti i ljepoti službe Božje. Sve što radi, neka bude na veću slavu Božju.
  2. Poslušnost i poniznost. Dobar ministrant je poslušan u svemu. Spremno i bez mrgođenja prihvaća svaku obavezu. Neće u posluživanju tražiti da sebe istakne, jer zna da i najmanjom službom slavi Boga.
  3. Čistoća duše. “Na goru gospodnju smije uzaći samo onaj, u koga su ruke čiste i srce nedužno”. Poslužitelj oltara mora nastojati da bude svet. Zato će se ministrant čuvati svakog grijeha, a ako teže sagriješi, čim prije čisti dušu u ispovijedi.
  4. Strahopočitanje. Ne samo prema Bogu, već i prema svemu što je povezano sa službom Božjom ministrant treba osjećati najdublje štovanje. Nadasve prema Isusu u svetohraništu…
  5. Urednost i točnost. Ako se igdje mora držati red i točnost, potrebno je kod mise. Ministrant ne smije dopustiti da se na njega čeka. Svoju službu mora obavljati savjesno. Sve što je za slavu Božju, mora biti za njega veliko i važno.
  6. Prijateljstvo. Među ministrantima treba vladati duh bratske ljubavi i povezanosti. Nitko ne smije biti zapostavljen. Dobro je kada prijateljstvo iz crkve prenesemo na ulicu i kućama. Lijepo je ako se nastavimo družiti i izvan crkvenog prostora.
  7. Marljivost. Poslužitelji oltara moraju biti najvredniji učenici u školi, a napose u vjeronauku.
  8. Izvan crkve trebaju čitati vjerske knjige i časopise.

ministrant 2

Dužnosti ministranata

U  ministrante može biti primljen svaki dobar dječak, koji ima pravu nakanu; služiti na veću slavu Božju: redovito i točno sudjelovati u službi Božjoj i na sastancima, doći barem desetak minuta prije mise kako bi se pripremio za ministriranje (uredno obučen, počešljan, čiste odjeće, ruku i obuće), prije i poslije mise obaviti molitvu, pobožno i sabrano obavljati svoju službu kod oltara, pristupiti što češće svetoj pričesti, čuvati i spremati ministrantsko odijelo, spremati i čuvati sve crkvene predmete, stavljati ih na određeno mjesto, ispričati svaki izostanak od mise ili sastanka.

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.