Molitvena zajednica

Pola sata prije svake Svete Mise predmoli krunicu. Pomaže oko predmoljenja i organizacije pobožnosti u Misiji.

 

Po krštenju svi su vjernici dijonici Kristove svečaničke,kraljevske i proročke službe i poslani su od Gospodina na apostolsko djelovanje,svaki pojedinac već prema vlastitom zvanju.Unutar tog sveopćeg APOSTOLSKOG POZIVA.

Molitvena skupina tvori udrugu vjernika koji se po svakodnevnom prikazanju samih sebe sjedinjuju s euharistiskim životom u kojem se neprekidno vrši djelo našeg otkupljena .Sjedinjujuči se tako životom s KRISTOM, o čemu ovise plodovi apostolata oni sudjeluju u spasavanju svijeta To sjedinjenje s KRISTOM VRHOVNIM SVEĆENIKOM nužno iskazuje prisutni odnos s njima po osobnoj ljubavi, pa Apostolat molitve stoga i pridaje osobitu važnost štovanju srca ISUSOVA Vjernici nam po štovanju poniru u dubinu otajstva KRISTOVE ljubavi i stječu intimniji udio pashalnog otajstvu te tako odgovaraju ljubavi kojom je naš SPASITELJ žrtvujući samog sebe za život svijeta iz svojega, probodenog SRCA dao život Crkvi.

 

Molitva

Božansko Srce Isusovo, prikazujem ti po Bezgrješnom srcu Marijinu i po svetom Josipu zaštitniku Crkve, sve molitve, djela i trpljenja ovoga dana u naknadu za naše uvrede i na sve one nakane na koje se Ti neprestano prikazuješ na oltaru. Osobito Ti ih prikazujem za svetu Crkvu i za svetoga Oca i za sve potrebe koje su preporučene članovima Apostolata molitve. Amen!

Bože, naš Oče, prikazujem ti sav svoj dan. Prikazujem ti svoje molitve, misli, riječi, djela i trpljenja u jedinstvu s tvojim Sinom Isusom Kristom koji se tebi u Euharistiji trajno prikazuje za spasenje svijeta. Neka Duh Sveti, koji je vodio Isusa, bude danas i moj vođa i moja snaga da mogu svjedočiti tvoju ljubav. S Marijom, Gospodinovom Majkom i Majkom Crkve, molim te osobito za nakane što ih Sveti Otac za ovaj mjesec preporučuje molitvama svih vjernika. Amen!

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.