RASPORED VJERONAUKA u 2023. godini

Na dolnjem linku možete vidjeti raspored susreta za prvi kvartal 2023. godine.

R A S P O R E D S U S R E T A 01-03 2023

Vjeroučenici neka isprintaju termine, upišu u svoje kalendare i redovito dolaze.

Nedjeljna Misa je sastavni dio pripreme za sakramente i treba dolaziti.

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.