Kardinal Schönborn: Vjera bez razuma prelazi u fanatizam, a razum bez vjere postaje suh ili čak opasan

Kardinal Schönborn: Vjera bez razuma prelazi u fanatizam, a razum bez vjere postaje suh ili čak opasan.

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.