Sveta misa i Isusova žrtva na križu jedna su te ista žrtva – zapamtimo to

Žrtva na svetoj misi, budući da je istovjetna sa žrtvom na križu, ima neizmjernu vrijednost.

Sveta misa i žrtva na križu, iako su vremenski odvojene, jedna su te ista žrtva, ovdje ponovno izražena, ne u žalosnim i krvavim okolnostima kao na Kalvariji, nego kao ljubeća poslušnost našega Gospodina volji Očevoj. Ovo unutarnje predanje sebe kao žrtve isto je i na Kalvariji i na misi: to je Kristova žrtva. Isti je Svećenik, ista Žrtva, isti prinos i poslušnost volji Boga Oca. Vanjska manifestacija te jedne te iste žrtve: na Kalvariji se ona očituje preko Kristove muke i smrti; u svetoj misi kroz sakramentalno i nekrvno odvajanje tijela i krvi Kristove transupstancijacijom, pretvorbom kruha i vina.
Na svetoj misi svećenik je puki posrednik Krista, vječnoga i velikog Svećenika. Krist prinosi sama sebe na isti način kao i na Kalvariji, iako to sada čini preko svećenika, koji djeluje in persona Christi. Zato svaka misa, čak i ako je slavi samo svećenik privatno, nije osobno djelo, nego djelo Krista i Crkve koja u žrtvi što je prinosi, prinosi sama sebe kao sveopću žrtvu, prinoseći za spasenje cijeloga svijeta jedinstvenu i neizmjernu otkupiteljsku zaslugu Žrtve križa.

Krist se prinosi za žrtvu na svakoj misi, izražavajući tako svoju ljubeću poslušnost nebeskome Ocu, što se sada očituje u posvećenju kruha i, odvojeno, posvećenju vina. To je vrhunac, sama srž svete mise.
Naše današnje razmatranje dobar je trenutak za razmišljanje: kako služimo i sudjelujemo na svetoj misi? Jesmo li na misi s istom raspoloživošću s kojom je bila i Blažena Djevica na Kalvariji? Shvaćamo li uistinu da je ovdje prisutan isti Bog i da se vrši prinos iste žrtve? Pobudimo ljubav, potpuno priklanjanje volji Božjoj, predanje samog sebe, želju za suotkupiteljstvom.

(bitno.net)

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.