Sastanak misijskog vijeća

Na linku je neslužbeni zapisnik sa vijeća od 26.01.2023.

Zapisnik 26-01

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.