Po čemu se kršćanin treba razlikovati od drugih ljudi

“Kršćani imaju svoj svijet,

svoj način života,

vlastito mišljenje,

riječi i djelovanje;

drugačiji je pak način života, mišljenja, riječi i djela ljudi ovoga svijeta.

Jedno su kršćani, a drugo oni koji ljube svijet; između njih je veliko odstojanje…

Budući da je duh kršćanina uvijek zaokupljen  razmišljanjima o onom nebeskom,

on po milosti Duha Svetoga odražava vječna dobra; budući da je rođen odozgo,

od Boga, on živi dostojanstvo djeteta Božjega…

Obnavljanjem uma, smirenjem duha, ljubavlju i nebeskom privrženošću Gospodu,

kršćanin se kao novo stvorenje razlikuje od ljudi ovoga svijeta…

Kršćani imaju drugačiji svijet,

drugačiju trpezu,

drugačiju odjeću, d

rugačija zadoavoljstva,

drugačije odnose,

drugačiji način razmišljanja

i stoga trebaju biti bolji od drugih”

(Sv. Makarije Veliki)

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.