Prva Pričest i ispovijed prvopričesnika u Kasselu

Na duhovsku nedjelju  23. svibnja 2021. dvanaestero djece iz  HKM Kassel primilo je Prvu Pričest. Kroz intenzivnu pripravu, koja je trajala  godinu dana djeca su se upoznala sa najvećim tajnama vjere, na svoj način. Dva dana prije Prve Pričesti bila je priprava nakon koje je uslijedila i Prva ispovijed.

U propovijedi je župnik još jedanput ponovio sa djecom o značenju kruha i vina, njihovoj simbolici i pretvorbi u Tijelo i Krvi našega Gospodina, pohvalio djecu za marljiv rad, ali i potaknuo roditelje da ih odgajaju u vjeri i ljubavi kako prema čovjeku tako i prema Bogu. Vi ste kao ovo cvijeće, ali tek kad se svo cvijeće skupi nastane ikebana, tako i vi, drage obitelji, tek kad stanete zajedno sa drugima možete učiniti nešto što je puno ljepše nego kad to činite sami – rekao je župnik

I ove godine je Prva Pričest slavljenja u okviru i pod uvjetima pandemije COVID-19, pa je misa bila posebno služena samo za obitelji prvopričesnika i malobrojne goste.

 

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.