Tišina nas poučava da upoznamo stvarnost koju su riječi okaljale

Vidi link

Thomas Merton: Tišina nas poučava da upoznamo stvarnost koju su riječi okaljale

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.