Osam stvari koje bi svaki katolik trebao znati o danu muke Gospodnje

Vidi tekst

Veliki petak: Osam stvari koje bi svaki katolik trebao znati o danu muke Gospodnje

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.