Prvopričesnički dan

U subotu 31.10.2020. održan je Prvopričesnički dan, ove godine, zbog Korona-pandemije u skraćenijem obliku. Naime, u godini 2021. slaviti će se Prva Pričest u Kasselu na Duhovsku nedjelju, te u okviru pripreme, već godinama se održava prvopričesnički dani. Oni su posvećeni velikim temama kao što su Euharistija i ispovijed. Prvi od dva prvopričesnička dana, koji je sada održan bio je na  temu Euharistije.

 

Kateheza u kojoj je bilo riječi o euharistijskoj prisutnosti u kruhu i vinu, djeca su jako dobro usvojila. Nažalost zbog stanja Korona-pandemije dan se nije mogao provesti u igri i međusobnom druženju, zbog potrebe držanja razmaka i drugih pravila koja su propisana od mjerodavnih institucija. Na kraju je uslijedila molitva u kojoj su djeca na sponatani način zahvaljivala i molila.

Katehezu za Prvu Pričest pohađa trinaesteroo djece.

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.