Što slavimo na blagdan Svih svetih, a što na Dušni dan?

Vidi na link

Što slavimo na blagdan Svih svetih, a što na Dušni dan?

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.