Vjeronaučni i dan u Bad Hersfeldu na temu misije

Dana 12. rujna 2020. godine održan je vjeronaučni dan u Bad Hersfeldu, koji se već tradicionalno održava nekoliko puta godišnje. Vjeronaučni dan je započet  zajedničkom molitvom, nakon čega su  se vjeroučenici u dvije grupe upoznavali sa temom Misije i misionari i temama vezanim uz pripravu za krizmu.  Nakon zajedničkog filma, učenja, druženja i rada zaključen je vjeronuačni dan zajedničkom molitvom. Vjeroučenici su obrađivali temu misije i misionari u vidu koje su bili upoznati sa misijama, kao načinom za širenje kršćanske vjere. Bilo je govora, a i na filmu se je vidjelo kako žive misionari i misionarke, kao i vjernici koji su im povjereni. Iz susreta je proizišla potreba da se za misionare napravi nešto konkretno kako bi im se olakšao rad i boravak u udaljenim djelovima svijeta i omogućilo da se Radosna vijest proširi u svaki kutak, kao i da se ljudima za koje misionari skrbe konkretno pomogne. Djeca su izrađivala anđele, koje će davati onima koji za misijsku nedjelju budu dali svoj prilog onima koji su najpotrebniji. Konkretno misija će preuzeti jedno kumstvo za školovanje djevojčice iz Ugande, ali će od prikupljenih priloga pomoći i gradnju škole u Zambiji. Susret je trajao od 10 do 15 sati, a nastaviti će se još sa temom molitve za misije u sljedeća dva puta, koja se imaju odviti do misijske nedjelje – zadnje nedjelje u mjesecu listopadu. Ti dani su prigode za zajednička druženja i nadasve stjecanje novih znanja, kao i za približavanje Bogu.

Ove godine je vjeronaučni dan na početku školske godine, nije se mogao, kako je bivalo drugih godina, zbog pandemije Korona-virusa nastaviti i u popodnevnim satima na igralištu uz druženje i sport.

 

 

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.