“Pelikane nježni Spasitelju moj, blatna me u Krvi peri presvetoj”

Podsjetivši na stihove pjesme sv. Tome Akvinskog “Klanjam ti se smjerno” fr. Ivan Dominik Iličić  objašnjava povezanost simbola pelikana, presvete Euharistije i Tijelova.

Zacijelo si nekad primjetio jednu posebnu strofu u poznatoj pjesmi “Klanjam ti se smjerno” (Adoro Te Devote) koju je napisao sv. Toma Akvinski, a koja je na poseban način prikladna za svetkovinu Tijelova te općenito za klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Jedna strofa kaže ovako: Pelikane nježni Spasitelju moj, blatna me u Krvi peri presvetoj / I kap njena može svijet da spasi cijel, da bez ljage bude posve čist i bijel.

Jesi li se zapitao zašto sv. Toma za Isusa koristi izraz pelikan nježni? Jesi li ikada primjetio na pojedinim svetohraništima u nekim crkvama, na mozaicima ili freskama i sl. prikaz pelikana koji od svoga tijela otkida svoje tkivo, svoje meso i time hrani svoje mlade?

To je nastalo prema jednoj predaji o pelikanima da oni tako hrane mlade, pa je prva Crkva istu simboliku prepoznala u Isusu Kristu jer on je taj koji nas hrani svojim tijelom, koji nam daruje samoga sebe da bi nas učinio dionicima božanske naravi.

Pričest je upravo to – primiti dar spasenja, dar živoga Boga koji te onda preobražava i hrani sobom da bi ti darovao novi i vječni život – predokus toga vječnoga života već ovdje na zemlji. I on nam je najbliži upravo u presvetoj Euharistiji. Predokus neba se događa ovdje na zemlji upravo po svetoj Euharistiji koju blagujemo. Ako ju blagujemo ponizna i pripravna srca Euharistija nas ne može ne mijenjati.

Zahvalimo na tomu najvećemu daru i hodimo na misu kad go to možemo, a i na klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Klanjam ti se smjerno, tajni Bože naš, što pod prilikama tim se sakrivaš,

srce ti se moje cijelo predaje jer dok promatra te, svijest mu prestaje.

Vid i opip, okus varaju se tu, al’ za čvrstu vjeru dosta je što čuh.
Vjerujem u svemu Kristu Bogu svom, istine nad ovom nema istinom.

Samo Bog na križu bješe oku skrit, ovdje je i čovjek tajnom obavit.
Vjerujem u oba, oba priznajem, s razbojnikom isto skrušen vapijem.

Rana kao Toma ja ti ne vidim, ipak Bogom svojim priznajem te s njim.
Daj da vjera moja uvijek življe sja, da se ufam u te, da te ljubim ja.

Uspomeno smrti Spasa premilog, živi kruše što si život puka svog.
Daj da sveđ od tebe i moj živi duh, dokraj žića budi najslađi mu kruh.

Pelikane nježni Spasitelju moj, blatna me u Krvi peri presvetoj
I kap njena može svijet da spasi cijel, da bez ljage bude posve čist i bijel.

Isuse kog sad mi krije veo taj žarku želju molim ti mi uslišaj
Daj da otkrito ti lice ugledam i u slavi tvojoj blažen uživam. Amen.

Sv. Toma Akvinski

 

 

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.