Sv. Ivan Marija Vianney: Sve milosti koje sam postigao isprosio sam ovom molitvom

Ovo dobro zapamtite, djeco moja! Sve milosti koje sam postigao, isprosio sam ovom molitvom. Ona nikada ne zataji!

“Dragi Spasitelj boravi u Presvetom sakramentu kao žrtva. Naviknite se na sljedeću molitvu, koju Bog vrlo rado sluša: molite Blaženu Djevicu Mariju, da ona vječnom Ocu za obraćenje grešnika prikaže svoga krvlju oblivenoga i ranama pokrivenog božanskog Sina. Od svih molitava, ova je najbolja, jer konačno uspjeh svih molitava ovisi od imena i zasluga Kristovih. Ovo dobro zapamtite, djeco moja! Sve milosti koje sam postigao, isprosio sam ovom molitvom. Ona nikada ne zataji!”

sv. Ivan Marija Vianney

Monfortanci.com | Bitno.net

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.