Pouka svetog Doroteja: Evo kako prepoznati lažni mir i boriti se protiv njega

Koliko se više budeš kušnjama okorištavao, toliko ćeš više osjećati da su lakše

Tko sama sebe optužuje, ako ga zadesi kakva nezgoda, šteta, sramota, poruga ili bilo koja neprilika, sve veselo podnosi i misli da je sve to zaslužio. Ništa ga ne može uznemiriti. Što ima mirnije od toga čovjeka? Nego, možda će mi netko prigovoriti: “A što da radim ako me brat uvrijedi, a ja se ispitam i upoznam da mu nisam za to dao nikakva povoda? Zašto onda moram sebe optuživati?”

Doista, ako netko sama sebe u strahu Božjem pomnjivo ispita, upoznat će da nikada nije sasvim bez krivnje; vidjet će da je dao barem neki povod ili činom ili riječju ili ponašanjem. Ako pronađe da taj put ni u čemu od toga nije kriv, sigurno je u koje drugo vrijeme uvrijedio svoga brata ili u istoj ili u sličnoj stvari; ili je možda nekoga drugog brata zlostavljao. Zato mu se sada s pravom uzvraća zbog toga ili zbog mnogih drugih grijeha koje je počinio.

Drugi pita zašto da sama sebe optužuje, ako on sjedi u potpunu miru i pokoju, a k njemu dođe brat i uznemiri ga kakvom nepriličnom ili uvredljivom riječju, pa budući da to ne može podnijeti, smatra da se opravdano srdi i uznemiruje; jer da nije on došao, govorio i uznemirio ga, ne bi sagriješio?

To je doista smiješno i ne temelji se ni na kakvom razlogu. Zato što je rekao koju riječ, nije u nj unio strast srdžbe. Radije se može reći da mu je pokazao od koje strasti boluje, pa da čini pokoru ako hoće. On je sličan svijetloj i sjajnoj raži: kad je netko slomi, otkrije njezinu nečistoću.

Tako kad netko smatra da sjedi spokojno i mirno, u sebi ima strast koju ne vidi. Kad je nadošao brat i rekao mu kakvu nepriličnu riječ, odmah izbacuje sav gnoj i blato što se unutra krilo. Zato, ako želi postići milosrđe, neka čini pokoru i očisti se. Neka nastoji okoristiti se, pa će vidjeti da može uzvratiti više zahvalnošću nego nepravdom onome bratu koji mu je bio povod tolike koristi. Poslije se neće u kušnjama toliko uznemirivati; nego koliko se bude više njima okorištavao, toliko će više osjećati da su lakše. Jer koliko duša napreduje, toliko postaje jača i snažnija da pretrpi sve teškoće koje je snađu.

Iz Pouka svetoga Doroteja, opata (Služba čitanja)

(bitno.net)

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.