Zbog čega redovnici polažu zavjete siromaštva, čistoće i poslušnosti?

Kada muškarci ili žene pristupaju u određeni katolički red, oni obično polažu tri redovnička zavjeta: siromaštva, čistoće i poslušnosti, koji ih obvezuju da po njima ubuduće žive. Sva tri zavjeta temelje se na Evanđelju života, odnosno primjeru Isusa Krista. Zavjeti su svečano obećanje Bogu kojima se čovjek obvezuje da će izvršiti obećanje i živjeti na određeni način. Zovu se još i evanđeoski savjeti.

Sveti Franjo Asiški u svom Pravilu piše: „Pravilo i život Manje braće jest ovo: obdržavati sveto Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista živeći u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći. Brat Franjo obećava poslušnost i poštovanje gospodinu papi Honoriju i njegovim zakonitim nasljednicima u Rimskoj Crkvi. A ostala braća dužna su slušati brata Franju i njegove nasljednike.“

Sveti Ivan Pavao II. u apostolskoj pobudnici „Vita consecrata“ piše: „Trojici zanesenih učenika pristiže Očev poziv da slušaju Krista, da u njega polože puno povjerenje, da ga učine središtem života. U riječi što dolazi odozgo novu dubinu stječe poziv kojim ih je sam Isus, na početku javnoga života, pozvao da ga nasljeduju, istrgnuvši ih iz njihova običnoga života i primivši ih u svoju najužu blizinu. Upravo iz te posebne milosti najuže blizine izvire, u posvećenomu životu, mogućnost i zahtjev za posvemašnjim darivanjem sama sebe u zavjetovanju evanđeoskih savjeta. Oni su, prije i više nego odricanje, osobito primanje Kristove tajne, življeno unutar Crkve.“

U istom dokumentu sveti Ivan Pavao II. ovako opisuje tri redovnička zavjeta:

  1. Siromaštvo– “Oponašajući njegovo siromaštvo, priznaje ga Sinom koji sve prima od Oca i sve mu u ljubavi vraća.” (usp. Iv 17,7-10)
  2. Čistoća– “Prihvaćajući djevičanstvo, on usvaja djevičansku ljubav Krista i priznaje ga pred svijetom jedinorođenim Sinom, jednim s Ocem.” (usp. Iv 10,30; 14,11)
  3. Poslušnost– “Prianjajući, žrtvovanjem vlastite slobode, uz tajnu njegove sinovlje poslušnosti, priznaje ga bezgranično ljubljenim i ljubećim. Onim tko se zadovoljava samo voljom Oca (usp. Iv 4,34), s kojim je savršeno sjedinjen i o kojemu u svemu ovisi.”

Prihvaćanjem ovih triju zavjeta redovnici i redovnice primaju slobodu nasljedovanja Isusa Krista i širenja Njegove radosne vijesti svijetu. Bez posjedovanja materijalnih stvari i slobodni od bilo kakve svjetovne želje, mogu slobodno ići svijetom i svojim životima propovijedati evanđelje. Pridržavajući se zavjeta čistoće, redovnici se mogu potpuno posvetiti Gospodinu, svojem Zaručniku. U Matejevu evanđelju piše: „Niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebu.“ Zavjet služi oslobađanju čovjeka za bolje služenje širem krugu ljudi nego što se to može u obitelji. Zavjet poslušnosti temelji se na Isusovoj poslušnosti Ocu nebeskom. Ovim zavjetom redovnik sve svoje sposobnosti i talente stavlja na raspolaganje zajednici i poslanju u svijetu. Položiti zavjet poslušnosti, ne znači odreći se svoje savjesti ili svoje osobne slobode, nego odreći se svojevoljnosti kako bi se bolje ostvarivala karizma određene redovničke zajednice. Evanđeoski savjeti su predivan poklon redovnicima kako bi ih dodatno približili Bogu i pomogli im u autentičnom svjedočenju evanđelja.

(tekst:    Bitno.net

Slika    google)

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.