Koje je najbolje vrijeme za krizmu?

Dali bi bilo bolje da mladi prime sakramenat krizme prije ili poslije? Dali je bolje sa 12 ili sa 16 godina primiti sakramenat Krizme? Što roditelj može napraviti u okviru priprave svoga djeteta za Krizmu?

Poslušajte u videu koji slijedi od biskupa koji je pri Njemačkoj Biskupskoj konferenciji zadužen  za mlade.

 

 

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.