Samo s Bogom čovjek je ispunjen!

Isus govori da je ljubav prema bližnjemu put u vječnu domovinu. Ova ljubav izvire iz ljubavi prema Isusu Kristu po kojoj već sada prebiva Isus u nama i u njoj sigurno kročimo prema vječnoj domovini.
Jer „Ako me tko ljubi čuvat će moju riječ, pa će i Otac ljubiti k njemu ćemo doći i kod njega nastaniti.“ Jasni pokazatelj ljubim li Isusa je vršenje njegovih zapovijedi kao prvi uvjet: Ne ljubi Isusa onaj koji ne vrši njegovu riječ. S Božjom riječju nema rasprave. Ona je istina ili ne. Bog stoji iza svoje riječi i zato je Božja riječ vječna, nikada ne zastarijeva i vrijedi za sve naraštaje. Samo ako živim kako je on rekao onda Isusa ljubim. Ljubiti Isusa je uvjet da bi ljubio i druge. Ako ga ne ljubim onda Isus ne boravi u meni, onda drugom mogu dati samo svoju ljudsku kratkotrajnu ljubav koja je egoistična, slaba, koruptivna i prevrtljiva. Zato je ljubav prema domovini naših političara bila sebična, koruptivna, jer nije uključivala Kristovu ljubav.
Bog je izvor ljubavi i ako nisam povezan s Kristom ne mogu ljubiti ljude kao Isus. Zato Isus govori: „Ako me tko ljubi , čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega Branitelj- Duh Sveti , koga će Otac poslati poučavat će vas u svemu što sam vama rekao.“ Ako čuvaš Božju riječ onda ćeš ga ljubiti „Mir vam ostavljam mir vam svoj dajem.“ Najprije čuvanje riječi Božje pa će se Bog u tebi nastaniti i Duh Sveti će dozivati u pamet što vam rekoh. I nakon toga ćete imati svoj mir. Božji mir i ljubav su Božji darovi njegove prisutnosti. Ovaj mir nije mir koji svijet daje. Podloga mira je ljubav kao temeljni kršćanski poziv. Bez ljubavi sve propada i uzaludan je moj trud na zemlji. Sveta misa i sakramenti služe da se poveća ljubav u meni .
Ljubav raste vršenjem riječi Božjih. Ne može se ljubiti bez Krista, ako nije Duh Sveti u meni, ako Duh Sveti nije donio mir u moje srce. Zabluda je misliti kako mir može bez Božje pomoći. Komunizam je pozivao na mir, a napravio je veće zločine od onih protiv kojih se borio, jer je odbacio Boga iz svoga programa. I najmanje djelo iz ljubavi koja izlazi od Boga je veće nego velika djela učinjena bez ljubavi. Musolini je podigao veliki spomenik Italiji usred Rima. I najmanje djelo ljubavi svete Terezije je veće od njegova spomenika, jer je to izraz mržnje prema neprijateljima
Nagrada za ljubav je Mir i vječna Radost s Gospodinom. Nagrada je neizmjerna i isplati se za nju boriti. Ako živimo po Božjoj riječi Bog će se nastaniti u nama i mi ćemo biti kanali Božje ljubavi i milosti u svijetu. Već ćemo sada živjeti Raj. Naša djela nisu samo naša, nego Božja djela. Sve što radimo dobrim će uroditi jer ljubav koja izlazi iz Boga ne može činiti zlo i imat će mir Božji onaj koji je prihvaća. Samo Bog može dati taj mir, kaže sv. Augustin, bez koga je ljudsko srce nemirno. Ako Bog ne boravi u čovjeku onda on nema mir i osjeća se promašeno. Samo s Bogom je čovjek ispunjen, ima mir, jer živi za ono zašto ga Bog poziva. Bog je sve što od čovjeka traži sveo samo na dvije stvari: na ljubav prema Bogu i bližnjemu.

(duhovnost.net)

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.