Marija – Majka Crkve, naša majka

Štovanje Isusove Majke Marije proširilo se u krščanstvu kao znak da je Crkva, ne samo zajednica Isusovih sljedbenika nego da je životno povezana kao velika obitelj. Majka u obitelji ima nezamjenjivu ulogu, ona znači život koji ne ovisi o ideologiji ni o dobroti i svijesti svakoga djeteta. Pripadati toj Crkvi je kao pripadati obitelji, živjeti njezinim životom, hraniti se za njezinim stolom, sudjelovati u zajedničkim pothvatima – ali ne kao zaposlenici nego kao članovi obitelji.
Prikladno je tako slaviti Mariju odmah uz Duhove. Izvorno Crkva nije zajednica koja se složila oko jedne misli, nego obitelj koju prožimlje i okuplja Duh Sveti – Bog u zajednici. Članovi te zajednice zajedno žive, zajedno se zauzimaju, jedni se drugima raduju i jedni sa drugima žaluju.
Drugi Vatikanski koncil u velikoj je dogmatskoj konstituciji “Lumen gentium” o Crkvi- (21. studenog 1964.), posvetio Isusovoj Majci cijelu VIII. glavu pod naslovom “Blažena Djevica Marija Bogorodica u misteriju Krista i Crkve”. Upozorava da je istina o Mariji razvidna iz cijelog Svetog pisma. Marija je na svoj način iskazala vječnu Božju dobrotu i majčinstvo koje je u njemu sadržano- jer Bog je zapravo ponajprije Ljubav, pa je u tom smislu i Otac i Majka. To iskonsko majčinstvo Boga Oca otkriva se i djeluje na očit način u liku i djelovanju Žene koju je Bog već u Knjizi postanka najavio kao Majku Spasiteljevu.
Osim toga sto je Ona Isusova Majka, Ona je također i Majka Crkve. Sveti Pavao otajstvo crkve približava slikom tijela. Krist predstavlja Glavu toga Tijela, a svi mi ostali članovi Crkve smo udovi toga Tijela. Crkva je otajstveno Kristovo tijelo koje možemo na ovaj način bolje razumjeti. Crkva je zajednica koja je sa sobom najtješnje povezana.
Marija koja je rodila Isusa, na otajstveni način rađa i Crkvu, te postaje Majkom Crkve. Ona je bila prisutna kada je Isus umirao na Križu i kada je rekao apostolu Ivanu: “Sine, evo ti majke i Majko, evo Ti sina” Iz tih riječi biblisti i teolozi zaključuju da se tu radi upravo o tome da je Isus tu dao nama svima Mariju za Majku i da smo svi mi postali i Njezina djeca.
Na Duhove smo proslavili dogadjaj kad je Isus poslao obečanog Duha Svetoga na apostole, koji su bili okupljeni upravo oko Marije. Ona je bila prisutna u trenutku rađanja Crkve.
MOLITVA MAJCI CRKVE
Marijo, Majko Kristova i Majko Crkve, srce naše kliče od radosti sto si naša Majka, a mi Tvoja djeca. Ti si postala naša Majka kada Te umirući Isus predao nama za Majku. Ujedinjena u molitvi s apostolima, Tvoje je duhovno majčinstvo Sveto. Od tada pa do danas nastavljaš duhovno rađati i odgajati nove sinove i kćeri, koji se po Sakramentima Tvoga Sina ugrađuju u svetu Crkvu- Hram Božji.
Čuvaj Majko cijelu Crkvu! Budi uvijek uz našeg svetog oca papu, biskupe i svećenike. Izmoli im jakost da neustrašivo navještaju i svjedoče Božju Istinu. Nastani se u našim obiteljima da u njima vlada ozračje nazaretskog doma: ljubav, radost, mir i odanost volji Očevoj.
Tebi povjeravamo nasu mladež; vodi ih putem Svoga Sina da ne posrću kroz tolike pogibelji zemaljskog života. Zakrili nas Majčinskim rukama i čuvaj od tolikih neprijatelja koji žele uništiti svetu vjeru u ljudskim dušama.
U tolikim našim svakodnevnim tjeskobama, žalostima, duševnim i tjelesnim bolestima, utječemo se Tvom Majčinskom Srcu koje najbolje pozna svu radost nadanja i sve muke stradanja.
Pomozi nam ustrajati u molitvi Crkve da se pokorom čistimo od grijeha, svakodnevno napredujemo u kreposnom življenju, te da sveto umremo u Tvom naručju, a u nebu se radujemo s Tobom i Sinom Tvojim, koji s Ocem i Duhom Svetim živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen!
( Sveci Katoličke Crkve)

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.