Osnovana radna grupa – Vijeće za Bad Hersfeld

Zbog pristizanja sve većeg  broja ljudi u Bad Hersfeld i okolicu pokazala se je pastoralna potreba osnivanja jedne radne grupe – Vijeća, grupe vjernika, koji će biti spremni pomoći u organiziranju misijskog života. Do sada je gotovo uvijek jedan član iz Bad Hersfelda bio član zajedničke radne grupe- Vijeća u Kasselu. Zbog specifičnih situacija i potreba, kao i povećanja zajednice vjernika uviđena je potreba osnivanja ovoga tijela.

Članovi vijeća su:

Andrijanić Marina, Čurić Marina, Markešić Daniela, Markić Katica, Miloloža Martin i Sirotković Danijel.

Na prvoj sjednici 12.04.2018. održanoj u Athanasiushaus u Bad Hersfeldu, koja je od hrvatske katoličke misije redovito korištena za vjeronaučne i druge susrete, za zapisničara je izabrana gđa Marina Andrijanić. Dogovorene su i druge službe važne za normalno funkcioniranje  zajednice, kao i zajednički projekti, koji će biti realizirani tijekom vremena, a čiju će realizaciju voditi vijeće. I drugi vjernici koji nisu članovi vijeća pripomoći će u realizaciji istih.

 

 

 

 

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.