Povijest misije

U svibnju 1970. godine, zbog pristizanja sve većeg broja vjernika, koji govore hrvatski jezik osnovana je Hrvatska Katolička Misija u Kasselu. Nakana osnivanja Misije bila je navještaj Radosne vijesti, svima onima koji su govorili hrvatski jezik, a prebivali su tada na područuju gotovo cijele Biskupije Fulda. Kasnije sa osnutkom Hrvatske katoličke misije Hannau, teritorijalno je smanjena i skrbi za vjernike hrvatskog jezičnog područja sjevernog djela biskupije Fulda. Često su se tu obraćali oni koji su tražili prijevod, socijalnu pomoć, a da se ne govori o mjestu druženja, upoznavanja i okupljanja onih koji dolaze sa istih prostora i govore isti materinji jezik. Ipak prvotna zadaća Misije je biti mjesto navještanja Radosne vijesti i slavljenja sakramenata.  U početku je Misija imala svoj ured u centru grada (Oberkönigsstraße 47) a onda 1976. godine seli u Frankfurterstraße gdje Biskupija Fulda gradi prostore u koje će se smjestiti i talijanska i španjolska Misija. Tamo se ostaje sve do 2008, kad Misija seli u nove prostore u Heinrich Schütz Allee 285, gdje i danas djeluje.

Od osnutka Misije pa do danas mnoštvo ljudi prošlo je kroz Hrvatsku katoličku misiju Kassel. Gotovo da nema nekoga tko dolazi sa hrvatskog govornog područja a živi u Kasselu i okolici, a da nije imao doticaj sa našom Misijom. Već je prisutna treća generacija vjernika, koja još uvijek govori hrvatski i vrlo dobro pozna svoje korijene, kulturu, vjeru i tradiciju.

Prvi župnik 1970. godine postaje p. Alojzije Hartli koji je kroz 20 godina djelovao u Misiji i postavio joj temelje. Proganjan od komunističkih vlast niije smio otići u domovinu. Sa dolaskom demokratskih promjena odlazi tamo, nestigavši nikada, jer u avionu u zračnom prostoru Republike Hrvatske umire. Potom je u Misiji kao župnik djelovao vlč. Ivan Barišić koji ostaje više od 22 godine. Tijekom čitavoga vremena od samog početka kao pastoralna suradnica u Misiji djeluje gđa Jelica Žigrović, sve do veljače 2016. godine.

Tijekom 48godina djelovanja upriličene su mnoge priredbe, pokrenute mnoge humanitarne akcije, izmoljene mnoge krunice i izgovoreno mnoštvo propovjedi, obavljeno mnoštvo križnih puteva, brojna klanjanja, nebrojeno satova vjeronauka i još mnogo toga što je ljude s jedne strane držalo zajedno, a s druge strane približavalo Bogu pokazujući put u život.

Danas se ponovno susrećemo sa pristizanjem povećeg broja naših vjernika, zbog zaposlenja, ponajviše u sam Kassel ali i okolicu koju Misija pokriva. Hrvati na ovim prostorima žele i dalje nastaviti sa slavljenjem Boga na materinjskom jeziku, radom i očuvanjem svoje vjerske tradicije i vjerske kulture.

Danas misija obuhvaća dekanate Kassel-Hofgeismar, Fritzlar,  Bad Hersfeld-Eschwege i Hünfeld-Geisa. A na posdručju Misije živi oko 2350 Hrvata i članova njihovih obitelji .

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.