Povijest misije

U svibnju 1970. godine, zbog pristizanja sve većeg broja vjernika, koji govore hrvatski jezik osnovana je Hrvatska Katolička Misija u Kasselu. Nakana osnivanja Misije bila je navještaj Radosne vijesti, svima onima koji su govorili hrvatski jezik, a prebivali su tada na područuju gotovo cijele Biskupije Fulda. Kasnije sa osnutkom Hrvatske katoličke misije Hannau, teritorijalno je smanjena i skrbi za vjernike hrvatskog jezičnog područja sjevernog djela biskupije Fulda. Često su se tu obraćali oni koji su tražili prijevod, socijalnu pomoć, a da se ne govori o mjestu druženja, upoznavanja i okupljanja onih koji dolaze sa istih prostora i govore isti materinji jezik. Ipak prvotna zadaća Misije je biti mjesto navještanja Radosne vijesti i slavljenja sakramenata.  U početku je Misija imala svoj ured u centru grada (Oberkönigsstraße 47) a onda 1976. godine seli u Frankfurterstraße gdje Biskupija Fulda gradi prostore u koje će se smjestiti i talijanska i španjolska Misija. Tamo se ostaje sve do 2008, kad Misija seli u nove prostore u Heinrich Schütz Allee 285, gdje i danas djeluje. Od tada do danas u misiji kao tajnica djeluje gđa Anđelka Puđa, koja se kroz svoj daljnji studij sprema kako bi mogla preuzeti ulogu misijske suradnice.

Od osnutka Misije pa do danas mnoštvo ljudi prošlo je kroz Hrvatsku katoličku misiju Kassel. Gotovo da nema nekoga tko dolazi sa hrvatskog govornog područja a živi u Kasselu i okolici, a da nije imao doticaj sa našom Misijom. Već je prisutna treća generacija vjernika, koja još uvijek govori hrvatski i vrlo dobro pozna svoje korijene, kulturu, vjeru i tradiciju.

Prvi župnik 1970. godine postaje p. Alojzije Hartli koji je kroz 20 godina djelovao u Misiji i postavio joj temelje. Proganjan od komunističkih vlast niije smio otići u domovinu. Sa dolaskom demokratskih promjena odlazi tamo, nestigavši nikada, jer u avionu u zračnom prostoru Republike Hrvatske umire. Potom je u Misiji kao župnik djelovao vlč. Ivan Barišić koji ostaje više od 22 godine. Tijekom čitavoga vremena od samog početka kao pastoralna suradnica u Misiji djeluje gđa Jelica Žigrović, sve do veljače 2016. godine.

Tijekom 50 godina djelovanja upriličene su mnoge priredbe, pokrenute mnoge humanitarne akcije, izmoljene mnoge krunice i izgovoreno mnoštvo propovjedi, obavljeno mnoštvo križnih puteva, brojna klanjanja, nebrojeno satova vjeronauka i još mnogo toga što je ljude s jedne strane držalo zajedno, a s druge strane približavalo Bogu pokazujući put u život.

Danas se ponovno susrećemo sa pristizanjem povećeg broja naših vjernika, zbog zaposlenja, ponajviše u sam Kassel ali i okolicu koju Misija pokriva. Hrvati na ovim prostorima žele i dalje nastaviti sa slavljenjem Boga na materinjskom jeziku, radom i očuvanjem svoje vjerske tradicije i vjerske kulture.

Danas misija obuhvaća dekanate Kassel-Hofgeismar, Fritzlar,  Bad Hersfeld-Eschwege i Hünfeld-Geisa. A na posdručju Misije živi oko 2650 Hrvata i članova njihovih obitelji .

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.