Kateheze od 1.-4.razreda

1. kateheza – BIBLIJA

2. kateheza – ISUS STIŠAVA OLUJU NA MORU

Kateheza za veljaču biti će dostupna 05.02.

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.