Prva ispovijed i Pričest u Kasselu

U nedjelju 28. lipnja 2019. petnaestero djece iz  HKM Kassel primilo je Prvu Pričest. Kroz intenzivnu pripravu, koja je trajala nešto više od godinu dana djeca su se upoznala sa najvećim tajnama vjere, na svoj način. Dva dana prije Prve Pričesti bila je priprava nakon koje je uslijedila i Prva ispovijed.

U interaktivnoj propovijedi je župnik još jedanput ponovio sa djecom o značenju kruha i vina, njihovoj simbolici i pretvorbi u Tijelo i Krvi našega Gospodina, pohvalio djecu za marljiv rad, ali i potaknuo roditelje da ih odgajaju u vjeri i ljubavi kako prema čovjeku tako i prema Bogu. Vi ste kao ovo cvijeće, ali tek kad se svo cvijeće skupi nastane ikebana, tako i vi, drage obitelji, tek kad stanete zajedno sa drugima možete učiniti nešto što je puno ljepše nego kad to činite sami – rekao je župnik

Nakon Svete Mise djeca su izvela svoj program koji su za tu prigodu pripremila, a prvopričesnik  Niko Pavić svirao pjesme.

Ove godine je Prva Pričest trebala biti slavljena 03.05., ali zbog nemogućnosti slavljenja mise i pandemije COVID-19 slavljena je sa malim zakašnjenjem. Iz godine u godinu u misiji ima sve višr prvopričesnika, ponajviše zbog pristizanja novih obitelji. Ove je godine 30.05. i u Bad Hersfeldu bila slavljena Prva Pričest i tamo je oltaru Gospodnjem po prvi put pristupilo osmero djece.

(slika google)

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.