Prvopričesnički dan

U subotu 26.10.2019. održan je dnevni susret za Prvopričesnike iz Kassel i Bad Hersfelda. Naime, u godinu 2020. slaviti će se Prva Pričest i u Kasselu (03.05.) i u Bad Hersfeldu (26.04.). Na susretu se je obrađivala centralna tema – Euharistija. Osim kateheze u kojoj je bilo riječi o euharistijskoj prisutnosti u kruhu i vinu, djeca su dan provela u igri i međusobnom druženju, ali i u molitvi koja je na kraju susreta bila upriličena u crkvi Sv. Terezije, zajedno sa njihovim roditeljima.

Ovo je bila prilika za međusobno upoznavanje prvopričesnika iz Kassela i Bad Hersfelda.

I u prvom kvartalu 2020. planiran je zajednički cjelodnevni  susret jednih i drugih prvopričesnika, kao i ovaj, ali u Bad Hersfeldu.

Katehezu za Prvu Pričest pohađa dvadesetičetvero djece i kateheze se održavaju prema rasporedu na oba dva spomenuta mjesta.

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.