Prva Pričest

Na duhovsku nedjelju 09. lipnja 2019. dvanaestero djece HKM Kassel primilo je Prvu Pričest. Kroz intenzivnu pripravu, koja je trajala nešto više od godinu dana djeca su se upoznala sa najvećim tajnama vjere, na svoj način. Dva dana prije Prve Pričesti bila je priprava nakon koje je uslijedila i Prva ispovijed.

U propovijedi je župnik pohvalio djecu za marljiv rad, ali i potaknuo roditelje da ih odgajaju u vjeri i ljubavi kako prema čovjeku tako i prema Bogu. To se najbolje čini ako se Krista prihvati u svoj život i ako živite s njim. Najbolje se sve prenosi vlastitim primjerom. – bilo je naglašeno u propovijedi.

Nakon Svete Mise djeca su izvela svoj program koji su za tu prigodu pripremila, a u koji je bio uključem i gosp. Matija Ruk, student glazbe (smijer gitara), koji već nekoliko godina za redom priprema zajedno sa djecom program nakon Prve Pričesti.

Zahvala za Prvu Pričest predviđena je u srijedu 19. lipnja u prostorijama misije.

(slika google)

© Kroatische Katholische Mission Kassel 2016.